Wikipedia eller ikke?

Wikipedia blir stadig lettere tilgjengelig på nettet og siden fylles opp av informasjon. Men er det noe vits å benytte seg av den? 

Hver dag møter vi alle på problemer eller ting vi trenger å finne svaret på. Vi sitter på kino og ser en film om Abraham Lincoln og lurer på hvem som drepte han. Da er det godt å ha google og Wikipedia tilgjengelig på mobilen. Men kan man egentlig stole på det man finner på Wikipedia?

Men hva er Wikipedia egentlig? Det er en form for internettbasert leksikon utgitt av Wikimedia Foundation som er en ideell organisjon. Siden har over 30 millioner artikler på 287 forskjellige språk. 4.3 millioner av disse finnes i den engelskspråklige utgaven. Det finnes 401 000 artikler på bokmål og 100 000 artikler på nynorsk. En av grunnleggerne, Jimmy Wales har uttalt at Wikipedias formål er «å skape og utgi en så god som mulig fri flerspråklig encyklopedi til alle verdens mennesker på deres eget språk» I praksis betyr dette at alle som vil kan legge inn saker i Wikipedia, og alle kan redigere alt som er skrevet i Wikipedia.

Men hva betyr dette for troverdigheten til Wikipedia? Skal man tro det britiske tidskriftet Nature, så er Wikipedia omtrent like presist som bokleksikonet Encyclopædia Britannica.

Alt innhold på Wikipedia er lagt inn av frivillige brukere. Hvem som helst kan legge inn informasjon om hva som helst, noe som har fått mange til å være skeptiske til Wikipedia som en troverdig kilde. I flere år ble ikke Wikipedia ansett som en kilde som man kunne referere til i et skolearbeid. Dette er i ferd med å forandre seg. Kvaliteten på innholdet i Wikipedia er nemlig forbausende bra, ofte like bra som i det anerkjente bokleksikonet Encyclopedia Britannica, i hvert fall når det gjelder oppføringer om vitenskap.

Wikipedia slår tilbake mot all kritikk og sier at den er bygget på manglende forståelse for Wikipedias samarbeidsmodell.

I henhold til prinsipper innenfor kildekritikk er det viktig å huske på disse ordene: Troverdighet, Objektivitet, nøyaktighet og egnethet. Hvor kommer informasjonen på siden fra? Kan det være skrevet av noen som lar en subjektiv vinkling farge saken? Er detaljene korrekte? Og er dette informasjon du faktisk kan bruke?

Hvor vidt Wikipedia kan brukes i de akademiske kretser er stadig diskutert. Samtidig skal man ikke kimse av verdien til Wikipedia. Selv om man kanskje ikke skal bruke den som kilde i store skoleoppgaver, så kan man bruke den som utgangspunkt for research. Ved å skrive inn et av begrepene du skal finne ut noe om, får du mengder av informasjon som du kan bruke som utgangspunkt for videre research.

Husk å alltid dobbeltsjekke alt du finner hos dine kilder, det gjelder også Wikipedia. Finn gjerne flere kilder som sier det samme, og om de regnes som troverdige med relativ kunnskap på området, da har du truffet riktig. Det er viktig å utvikle en kritisk tenkning som gir en sunn tilnærming til alle kilder man finner på nettet.

Wikipedia begreper

En bidragsyter til Wikipedia kalles for en wikipedianer. Et av grunnprinsippene i Wikipedia er at alt skal skrives med et objektivt utgangspunkt. Dette har fått forkortelsen NPOV; Neutral Point of View. Tinget er et forum hvor man kan diskutere problemer og ting man finner på Wikipedia.

Kildekritikk

Kildekritikk er prinsipper for hvordan du som leser skal kunne vurdere troverdigheten til kilder. Dette er spesielt mye brukt i journalistikken og historievitenskap. Man skal alltid vurdere hvor vidt en kilde er autorativ, politisk farget eller bærer preg av markedsføring.

Scroll to top